Električne instalacije

Naš odjel elektroinstalacija predvođen je stručnim inženjerima i elektroinstalaterima. Izvodimo električne instalacije u poslovnim prostorima, stambenim objektima, industriji, gradilištima i ostalim građevinskim objektima.
Dugogodišnje iskustvo, suradnja sa vodećim firmama iz elektroenergetskog sektora, korištenje materijala visoke kvalitete te izvođenje instalacija isključivo prema propisima opasnost od električne struje su minimalne, a postrojenja imaju dulji životni vijek i minimalno održavanje.

Izvodimo sljedeće vrste instalacija :
  1. Elektroenergetska
  2. Gromobranska
  3. Telekomunikacijska
Gromobranska instalacija

Da bi se tijekom životnog vijeka osigurao siguran i neprekidan rad, potrebno je predvidjeti cjelokupnu zaštitu od atmosferskih i induciranih prenapona već prilikom projektiranja, a mjere zaštite sustavno provoditi tijekom montaže.
Posljedice udara groma imat će posljedice na električnu opremu i uređaje zbog povezanosti sa električnom instalacijom u građevini.

Bitni elementi u zaštiti objekata od udara groma su :

Hvataljke koje predstavljaju najistureniji dio gromobrana i njegova zadaća je da na sebe privuče i preuzme udar groma i tako zaštiti objekt ispod sebe.

Odvodi imaju zadatak da preuzetu struju groma sigurno odvede od hvataljke u zemlju.Za to se postavlja jedan ili više odvoda.
Uzemljivači odvode struju groma u zemlju. Oni se ukapaju u zemlju i spajaju na odvode u zemlju. Njihov otpor mora biti što manji kako bi se i pad napona na njima zbog prolaska struje groma bio što manji. Odvod gromobrana ima upravo taj napon i ako on nije dovoljno malen, mogu nastati preskoci s odvoda prema drugim predmetima u blizini. Pogotovo onima koji su uzemljeni na drugi način. Kao npr. vodovodne i plinske instalacije./p>

Izjedačenje potencijala

Izjednačenje potencijala je galvansko povezivanje svih metalnih masa. Vodič za izjednačenje potencijala priključuje sve metalne vodove objekta na sabirnicu za izjednačenje potencijala. Pri tome postoji mogućnost da se međusobno spaja više vodova koji se onda priključuju preko glavnog vodiča za izjednačenje potencijala na sabirnicu izjednačenje potencijala. Vodič označava se kao zaštitni vodič zelenožutom bojom. U svakom objektu mora postojati sabirnica za izjednačenje potencijala i na nju se spajaju svi vodljivi dijelovi: zaštitni vodiči PE,PEN vodiči i metalni dijelovi konstrukcije zgrade. Glavno izjednačenje potencijala izvodi vodičima čiji presjek ne smije biti manji od polovice presjeka najvećeg faznog vodiča u objektu, ni manji od 6mm2 za CU, a ne mora biti ni veći od 25mm2 za Cu.

Odvodnici prenapona

Prenapon se javlja u slučaju izravnog udara groma u objekt, udara groma u fazni ili dozemni vodič dalekovoda, atmosferskog izbijanja oblak-oblak ili induciranog napona u sekciji niskog napona. Odvodnici prenapona predstavljaju zaštitu od atmosferskih izboja za opremu koja se nalazi u objektu. Rasvjeta

Kod izbora rasvjete treba posvetiti posebnu pozornost, što znači da u obzir sigurno ne dolaze klasične žarulje sa žarnom niti, kao i nešto učinkovitije halogene žarulje.
Svjetleće diode (LED) u posljednjih nekoliko godina postaju vrlo zanimljivim izvorom svjetla. Uskoro će LED tehnologija rasvjete potpuno zamijeniti klasične izvore svjetla kao što su žarulje sa žarnom niti i štedne žarulje.
LED rasvjeta temelji se na poluvodičkoj tehnologiji i ima nekoliko bitnih karakteristika a to su:
- LED rasvjeta ima vrlo dug vijek rada, preko 50 000 sati (klasične žarulje sa žarnom niti imaju 1000sati, a štedne žarulje 10 000sati)
- Svjetleće diode su vrlo malih dimenzija i kao takve pogodne su za oblikovanje različitih svjetiljki i rasvjetnih tijela
- izrazito mala potrošnja električne energije što u općoj štednji energije vrlo je bitna karakteristika (ušteda do 88%)
- svjetleće diode se proizvode u različitim bojama
- svjetleće diode nemaju štetnih UV zračenja

Radimo sa LED tehnologjiom na svim područijima rasvjete, i to za profesionalnu industrijsku rasvjetu, medicinsku, kućnu rasvjetu i rasvjetu u području zabavnih i glazbenih aktivnosti.